UŽIVATEL
registrace
zapomenuté heslo
ANKETA
Čeho chcete více? Hudebních novinek
Videoklipů zdarma
Klubů
Akcí a párty
Hudebních skupin
celkem 4592 hlasů

Překlady písní

Pokud chceš znát překlad některé písničky od tvého oblíbeného zpěváka nebo skupiny, tak si projdi naši databázi překladů písniček. Překlady písní nejrůznějších hudebních skupin ti přináší hudební magazín HudebníStage.cz.

Chceš-li vědět o čem tvá hvězda hudebního nebe zpívá, stačí jediné, projdi si naši databázi hudebních skupin a najdi si k dané skupině i překlad. Budeš vědět o čem tvůj oblíbený interpret zpívá. Pokud chceš také znát místo kde by mohla tvá skupina hrát, najdi si hudební klub, nebo se rovnou podívej na přehled chystaných akcí a párty, nebo na kalendář koncertů a festivalů.

Nejprve vyberte písmeno, na které začíná jméno interpreta:
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   0-9

Náhodně vybrané překlady:

Překlad Depeche Mode - Somebody / Někdo

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Somebody

I want somebody to share
Share the rest of my life
Share my innermost thoughts
Know my intimate details
Someone who'll stand by my side
And give me support
And in return
She'll get my support
She will listen to me
When I want to speak
About the world we live in
And life in general
Though my views may be wrong
They may even be perverted
She'll hear me out
And won't easily be converted
To my way of thinking
In fact she'll often disagree
But at the end of it all
She will understand me
Aaaahhhhh....

I want somebody who cares
For me passionately
With every thought
With every breath
Someone who'll help me see things
In a different light
All the things I detest
I will almost like
I don't want to be tied
To anyone's strings
I'm carefully trying to steer clear of
Those things
But when I'm asleep
I want somebody
Who will put their arms around me
And kiss me tenderly
Though things like this
Make me sick
In a case like this
I'll get away with it
And in a place like this
I'll get away with it
Aaaahhhhh....

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Někdo

Chtěl bych někoho, s kým bych sdílel
Sdílel zbytek mého života
Sdílel mé nejniternější myšlenky
Který by znal i mé intimní deatily
Někoho, kdo bude stát po mém boku
A bude mě podporovat
A na oplátku
Se jí dostane mé podpory
Bude mi naslouchat
Když budu chtít mluvit
O světě, v němž žijeme
A převážně o životě
Ačkoliv mé názory mohou být špatné
Mohou být dokonce zvrhlé
Ona mě vyslechne
A nenechá se lehce svést
K mému způsobu myšlení
Ve skutečnosti bude často nesouhlasit
Ale na konec toho všeho
Mi porozumí
Aaaahhhhh...

Chci někoho, kdo bude milovat
mne vášnivě
Kažou myšlenkou
Každým nádechem
Někoho, kdo mi pomůže vidět věci
V odlišném světle
Všechny věci, kterých se štítím
Budu téměř rád
Nechci být spoután
Něčími pouty
Pozorně se snažím vyvarovat se
Těchto věcí
Ale když spím
Chci někoho
Kdo mně obejme svými pažemi
A něžně mě políbí
Ačkoliv věci, jako je tahle
mi hýbou žlučí
V případě, jako je tento
S nimi uniknu
A na místě, jako je tohle
S nimi uniknu
Aaaahhhh....


Překlad Aerosmith - Falling in love / Zamilovat se

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Falling in love

You're so bad you're so bad you're so
You're so bad you're so bad

You think you're in love
Like it's a real sure thing
But every time you fall
You get your ass in a sling
You used to be strong
But now it's ooh baby please
'Cause falling in love is so hard on the knees

You're so bad you're so bad you're so
You're so bad you're so bad

We was making love
when you told me that you loved me
I thought ol' cupid he was taking aim
I was believer when you told me
that you loved me
And then you called me someone else's name

There ain't gonna
be no more beggin' you please
You know what I want
And it ain't one of these
You're bad to the bone
And your girlfriend agrees
That falling in love is so hard on the knees

You're so bad you're so bad you're so
You're so bad you're so bad

Chip off the old block
Man you're so much like your sister
My fantasize it must be out of luck
My old libido has been blowing a transistor
I feel like I have been hit by a fuck

Yeah

I'm Jonesin' on love
Yeah I got the DT's
You say that we will
But there ain't no guarantees
I'm major in love
But in all minor keys
Cause falling in love is so hard on the knees

What are you looking for
It's got to be hard core
Must be some kind of nouveau riche

Is this your only chance
Or some hypnotic trance
Let's get you on a tighter leash

Own it own it own it

You're so bad you're so bad you're so
You're so bad you're so bad

You ain't that good
Is what you said down to the letter
But you like the way I hold the microphone
Sometimes I'm good but when I'm bad
I'm even better
Don't give me no lip
I've got enough of my own

There ain't gonna be
no more beggin' you please
You know what I want
And it ain't one of these
You're bad to the bone
And your girlfriend agrees
That falling in love is so hard on the knees

I'm Jonesin' on love
Yeah I got the DT's
You say that we will yeah
But there ain't no guarantees
I'm major in love
But in all minor keys
'Cause falling in love is so hard on the knees

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Zamilovat se

Jsi tak špatná, jsi tak špatná, jsi tak
Jsi tak špatná, jsi tak špatná

Myslíš si, že jsi zamilovaná
Jako, že je to jistá věc
Ale pokaždé padneš
Dostaneš svůj zadek do smyčky
Byla jsi silná
Ale teď je ooh, miláčku, prosím
Protože zamilovat se na kolenou je tak těžké

Jsi tak špatná, jsi tak špatná, jsi tak
Jsi tak špatná, jsi tak špatná

Milovali jsme se
když jsi mi řekla, že mě miluješ
Myslel jsem, že starý Amor zamířil
Věřil jsem Ti, když jsi mi řekla,
že mě miluješ
A pak jsi na mě zavolala jménem někoho jiného

Teď už nebudu
více žebrat o Tvé potěšení
Víš, co chci
A to není nic z tohoto
Jsi na kost špatná
Souhlasí s tím i Tvá přítelkyně
Že zamilovat se na kolenou je tak těžké

Jsi tak špatná, jsi tak špatná, jsi tak
Jsi tak špatná, jsi tak špatná

Kámen úrazu je v tom,
Člověče, že jsi úplně taková, jako Tvá sestra
Má fantazie nemá štěstí
Mé staré libido je vybitý tranzistor
Cítím se jako zasažený hnusem

Jasně

Jsem závislý na lásce
Mám všechny příznaky
Říkáš, že budeme
Ale nejsou žádné záruky
Jsem specialista na lásku
Ale jen tom, co je vedlejší
Protože zamilovat se na kolenou je tak těžké

To, co hledáš
Musí být pěkně tvrdé
Musí být nějaký zbohatlík

To je Tvá jediná šance
Nebo nějaký hypnotický spánek
Uvažme si Tě na těsnější vodítko

Vlastnit, vlastnit, vlastnit

Jsi tak špatná, jsi tak špatná, jsi tak
Jsi tak špatná, jsi tak špatná

Nejsi dobrý
To jsi mi řekla v dopise
Ale že máš ráda ten způsob, jakým držím mikrofon
Občas jsem dobrý, ale jen když jsem zlý
Jsem ještě lepší
Nic nemumlej
Sám toho mám dost

Teď už nebudu
více žebrat o Tvé potěšení
Víš, co chci
A to není nic z tohoto
Jsi na kost špatná
Souhlasí s tím i Tvá přítelkyně
Že zamilovat se na kolenou je tak těžké

Jsem závislý na lásce
Mám všechny příznaky
Říkáš, že budeme
Ale nejsou žádné záruky
Jsem specialista na lásku
Ale jen tom, co je vedlejší
Protože zamilovat se na kolenou je tak těžké