UŽIVATEL
registrace
zapomenuté heslo
ANKETA
Čeho chcete více? Hudebních novinek
Videoklipů zdarma
Klubů
Akcí a párty
Hudebních skupin
celkem 4788 hlasů

Překlady písní

Pokud chceš znát překlad některé písničky od tvého oblíbeného zpěváka nebo skupiny, tak si projdi naši databázi překladů písniček. Překlady písní nejrůznějších hudebních skupin ti přináší hudební magazín HudebníStage.cz.

Chceš-li vědět o čem tvá hvězda hudebního nebe zpívá, stačí jediné, projdi si naši databázi hudebních skupin a najdi si k dané skupině i překlad. Budeš vědět o čem tvůj oblíbený interpret zpívá. Pokud chceš také znát místo kde by mohla tvá skupina hrát, najdi si hudební klub, nebo se rovnou podívej na přehled chystaných akcí a párty, nebo na kalendář koncertů a festivalů.

Nejprve vyberte písmeno, na které začíná jméno interpreta:
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   0-9

Náhodně vybrané překlady:

Překlad Depeche Mode - Somebody / Někdo

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Somebody

I want somebody to share
Share the rest of my life
Share my innermost thoughts
Know my intimate details
Someone who'll stand by my side
And give me support
And in return
She'll get my support
She will listen to me
When I want to speak
About the world we live in
And life in general
Though my views may be wrong
They may even be perverted
She'll hear me out
And won't easily be converted
To my way of thinking
In fact she'll often disagree
But at the end of it all
She will understand me
Aaaahhhhh....

I want somebody who cares
For me passionately
With every thought
With every breath
Someone who'll help me see things
In a different light
All the things I detest
I will almost like
I don't want to be tied
To anyone's strings
I'm carefully trying to steer clear of
Those things
But when I'm asleep
I want somebody
Who will put their arms around me
And kiss me tenderly
Though things like this
Make me sick
In a case like this
I'll get away with it
And in a place like this
I'll get away with it
Aaaahhhhh....

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Někdo

Chtěl bych někoho, s kým bych sdílel
Sdílel zbytek mého života
Sdílel mé nejniternější myšlenky
Který by znal i mé intimní deatily
Někoho, kdo bude stát po mém boku
A bude mě podporovat
A na oplátku
Se jí dostane mé podpory
Bude mi naslouchat
Když budu chtít mluvit
O světě, v němž žijeme
A převážně o životě
Ačkoliv mé názory mohou být špatné
Mohou být dokonce zvrhlé
Ona mě vyslechne
A nenechá se lehce svést
K mému způsobu myšlení
Ve skutečnosti bude často nesouhlasit
Ale na konec toho všeho
Mi porozumí
Aaaahhhhh...

Chci někoho, kdo bude milovat
mne vášnivě
Kažou myšlenkou
Každým nádechem
Někoho, kdo mi pomůže vidět věci
V odlišném světle
Všechny věci, kterých se štítím
Budu téměř rád
Nechci být spoután
Něčími pouty
Pozorně se snažím vyvarovat se
Těchto věcí
Ale když spím
Chci někoho
Kdo mně obejme svými pažemi
A něžně mě políbí
Ačkoliv věci, jako je tahle
mi hýbou žlučí
V případě, jako je tento
S nimi uniknu
A na místě, jako je tohle
S nimi uniknu
Aaaahhhh....


Překlad Evanescence - Everybody´s fool / Všichni jsou blázni

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Everybody´s fool

Perfect by nature
Icons of self indulgence
Just what we all need
More lies about a world that

Never was and never will be
Have you no shame don't you see me
You know you've got everybody fooled

Look here she comes now
Bow down and stare in wonder
Oh how we love you
No flaws when you're pretending
But now I know she

Never was and never will be
You don't know how you've betrayed me
And somehow you've got everybody fooled
Without the mask where will you hide
Can't find yourself lost in your lie

I know the truth now
I know who you are
And I don't love you anymore

It never was and never will be
You're not real and you can't save me
Somehow now you're everybody's fool

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Všichni jsou blázni

Perfektní od přírody
Ikony sebezalíbení
Co jen všichni potřebujeme
Více lží o tom světě

Nic nebylo a nic nebude
Nestydíš se, když mě vidíš
Víš, že každého poblázníš

Podívete ona zde přichází
Doprovázená a zírající v údivu
Oh, jako my Tě milujeme
Když se odvážíš, nemá to chybu
Ale teď vím, že ona

Nikdy nebyla a nikdy nebude
Nevíš, jak jsi mě zradila
A jakkoli každého poblázníš
Bez masky, za kterou se skrýváš
Nemůžeš najít sebe, skrytou ve svých lžích

Teď vím pravdu
Vím, kdo jsi
A už Tě víc nemiluji

Nikdy to nebylo a nikdy nebude
Nejsi skutečná a nemůžeš mě zachránit
Jakkoli jsou teď všichni blázni.