UŽIVATEL
registrace
zapomenuté heslo
ANKETA
Čeho chcete více? Hudebních novinek
Videoklipů zdarma
Klubů
Akcí a párty
Hudebních skupin
celkem 4353 hlasů

Překlady písní

Pokud chceš znát překlad některé písničky od tvého oblíbeného zpěváka nebo skupiny, tak si projdi naši databázi překladů písniček. Překlady písní nejrůznějších hudebních skupin ti přináší hudební magazín HudebníStage.cz.

Chceš-li vědět o čem tvá hvězda hudebního nebe zpívá, stačí jediné, projdi si naši databázi hudebních skupin a najdi si k dané skupině i překlad. Budeš vědět o čem tvůj oblíbený interpret zpívá. Pokud chceš také znát místo kde by mohla tvá skupina hrát, najdi si hudební klub, nebo se rovnou podívej na přehled chystaných akcí a párty, nebo na kalendář koncertů a festivalů.

Nejprve vyberte písmeno, na které začíná jméno interpreta:
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   0-9

Náhodně vybrané překlady:

Překlad Iron Maiden - Fear is the key / Strach je klíčem

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Fear is the key

We live our lives in fever
In choking sweat of fear
In the heat of the night you can feel so much
In the heat of the night I scream "Don't touch"

I remember a time when we used and abused
And we fought all our battles in vain
I remember a time we thought
that passion was free
In the heat of the night... bodies aflame

We live in fever...

I hear your secret heartbeat
I can hear your silent cries
The kids have lost their freedom
And nobody cares till somebody famous dies...

I remember a time when we used and abused
And we fought all our battles in vain
I remember a time we thought
that passion was free
In the heat of the night... bodies aflame

Now we live, in a world of uncertainty
Fear is the key - to what you want to be
You don't get a say the majority gets it's way
You're outnumbered by the bastards
till the day you die...

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Strach je klíčem

Žijeme své životy v horečce
V dusivém potu strachu
V žáru noci můžete cítit tolik
V žáru noci křičím "Nedotýkejte se"

Vzpomínám na čas, kdy jsme užívali a zneužívali
A bojovali jsme všechny naše bitvy nadarmo
Vzpomínám na čas, kdy jsme si mysleli,
že touha je svobodná
V žáru noci... těla v plamenech...

Žijeme v horečce...

Slyším Tvůj tajný tlukot srdce
Můžu slyšet Tvůj tichý pláč
Děti ztratily svou svobodu
A nikdo se nestará, dokud nezemře někdo slavný...

Vzpomínám na čas, kdy jsme užívali a zneužívali
A bojovali jsme všechny naše bitvy nadarmo
Vzpomínám na čas, kdy jsme si mysleli,
že touha je svobodná
V žáru noci... těla v plamenech...

Teď žijeme ve světě nejistoty
Strach je klíčem - k tomu, co chcete být
Nemáte možnost, většina prosazuje svou
Bastardi vás převyšují počtem
až do dne, kdy zemřete...


Překlad Elvis Presley - Suspicion / Podezírání

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Suspicion

Every time you kiss me
I’m still not certain that you love me
Every time you hold me
I’m still not certain that you care
Though you keep on saying
you really, really, really love me
Do you speak the same words
to someone else when I’m not there

Suspicion torments my heart
Suspicion keeps us apart
Suspicion why torture me

Every time you call me
and tell me we should meet tomorrow
I can’t help but think
that you’re meeting someone else tonight
Why should our romance
just keep on causing me such sorrow?
Why am I so doubtful
whenever you’re out of sight?

Suspicion torments my heart
Suspicion keeps us apart
Suspicion why torture me

Darling, if you love me,
I beg you wait a little longer,
Wait until I drive
all these foolish fears out of my mind,
How I hope and pray
that our love will keep on growing stronger,
Maybe I’m suspicious
‘cause true love is so hard to find.

Suspicion torments my heart
Suspicion keeps us apart
Suspicion why torture me

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Podezírání

Pokaždé, když mě líbáš
Si nejsem jistý, že mě miluješ
Pokaždé, když mě objímáš
Si nejsem jistý, že Ti na mě záleží
Ačkoli stále říkáš,
že mě opravdu, opravdu, opravdu miluješ
Říkáš stejná slova
někomu jinému, když tu nejsem?

Podezírání souží mé srdce
Podezírání nás rozděluje
Podezírání, proč mě trápí?

Pokaždé, když mi voláš
a říkáš mi, že bychom se měli zítra sejít
Nemůžu si pomoct, ale myslím si,
že se scházíš s někým jiným dnes v noci
Proč by měla naše romance
jen být příčinou takového trápení?
Proč jsem tak plný pochyb,
kdykoli jsi z dohledu?

Podezírání souží mé srdce
Podezírání nás rozděluje
Podezírání, proč mě trápí?

Drahoušku, jestli mě miluješ,
prosím Tě, počkej ještě trochu déle.
Čekej, dokud neodeženu
všechny ty hloupé strachy ze své mysli
Jak já doufám a modlím se,
aby naše láska stále rostla a sílila,
Snad jsem podezíravý,
protože pravou lásku je tak těžké najít.

Podezírání souží mé srdce
Podezírání nás rozděluje
Podezírání, proč mě trápí?