UŽIVATEL
registrace
zapomenuté heslo
ANKETA
Čeho chcete více? Hudebních novinek
Videoklipů zdarma
Klubů
Akcí a párty
Hudebních skupin
celkem 4728 hlasů

Překlady písní

Pokud chceš znát překlad některé písničky od tvého oblíbeného zpěváka nebo skupiny, tak si projdi naši databázi překladů písniček. Překlady písní nejrůznějších hudebních skupin ti přináší hudební magazín HudebníStage.cz.

Chceš-li vědět o čem tvá hvězda hudebního nebe zpívá, stačí jediné, projdi si naši databázi hudebních skupin a najdi si k dané skupině i překlad. Budeš vědět o čem tvůj oblíbený interpret zpívá. Pokud chceš také znát místo kde by mohla tvá skupina hrát, najdi si hudební klub, nebo se rovnou podívej na přehled chystaných akcí a párty, nebo na kalendář koncertů a festivalů.

Nejprve vyberte písmeno, na které začíná jméno interpreta:
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   0-9

Náhodně vybrané překlady:

Překlad Edguy - Land of the miracle / Země zázraků

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Land of the miracle

Blinded by the fire
and the sorrow of the day,
I come knocking at your door
to dry the tears away.
The eventide is calling me
to take a look into your eyes.
Pull me on and make me mesmerized
Riding on the wings of light,
dreaming dreams and holding tight;
leaving all my sorrow far behind.
Your eyes are the gate

to the land of the miracle
where our love can make us fly, make us fly.
In the land of the miracle
we can find a reason why and how we can fly.

Open up the book of madness,
read the page of life!
Who's the one to tell you what to do
and how to rise?
And if the stars would fall one day
I`d climb up to the sky
to put them back for you to save your smile.

Take a look
into the book of fantasy and poetry
and you will see
What you can feel is everything
you need to heal your crying mind,
the soul behind and everything
that you may find inside your head...

A million years have passed away
to make us head for the decay
and to unlearn just
what we yearn for all day long
right to be strong and stick to our ideals,
are they for real
and do we just have lost the thread?

I believe in miracles
they happen every day.
In your arms a dream comes true for me...

(Isn't poetry one of the biggest gifts
to forget our daily life of sorrow?)

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Země zázraků

Oslepen ohněm
a trápením všedního dne
Přicházím, klepajíc na Tvé dveře,
abych usušil ty slzy
Večer mne volá,
abych pohlédl do Tvých očí
Přitáhni mě a fascinuj mne
Jízda na křídlech světla
Spřádání snů a pevné objetí
Zanechání mého smutku daleko za námi
Tvé oči jsou branou

do země zázraků
Kde nás naše láska může přimět létat, přimět létat
V zemi zázraků
můžeme najít příčinu proč a jak můžeme létat

Otevři knihu bláznovství,
přečti stránku života!
Kdo je tím jediným, aby Ti řekl, co dělat
a jak se zvednout?
A kdyby hvězdy jednoho dne spadly
Vystoupal bych na nebe,
abych je vrátil zpátky a zachránil tak Tvůj úsměv

Podívej se
do knihy fantazie a poezie
a uvidíš
Že můžeš cítit cokoliv,
co potřebuješ k uzdravení Tvé plačící mysli,
poté duše a čehokoliv,
co můžeš najít ve své hlavě...

Milion let uplynulo,
aby nás přimělo řítit se do úpadku
a zapomenutí právě toho,
po čem jsme toužili po celé dlouhé dny
Správné je být silný a lpět na našich ideálech
Jsou reálné?
A ztratili jsme právě souvislost?

Věřím v zázraky,
stávají se každý den.
Ve Tvých rukou se pro mne plní sen...

(Není poezie jedním z největších darů,
abychom zapomněli náš každodenní smutný život?)


Překlad Linkin Park - SHADOW OF THE DAY / STÍN DNE

rozbalit/sbalitPůvodní verze - SHADOW OF THE DAY

What happened to the heart that I gave you
What are you hiding in your chest these days
You wanted somebody to save you
I wanted someone who could not be saved

Living in the shadow of Jesus
It's so hard to bear your cross every day
Was it easy for you, Christ,
It's murdering me
Now I'm down on my knees with a reason to pray

You tell me experience has changed you
From where I'm looking that's not hard to see
You wanted out and how could I blame you
When I'm not looking are you blaming me

Living in the shadow of Jesus
It's so hard to bear your cross every day
Was it easy for you, Christ,
It's murdering me
Now I'm down on my knees with a reason to pray

We've shifted into meaningless chatter
This kind of talking could go on for days
We've been through the heart of the matter
Don't make no difference at the end of the day

Living in the shadow of day
It's so hard to bear your cross every day
Was it easy for you, Christ,
It's murdering me
Now I'm down on my knees with a reason to pray

rozbalit/sbalitPřeložená verze - STÍN DNE

Co se stalo se srdcem, které jsem Ti dal?
Co skrýváš ve své hrudi v těchto dnech?
Chtěla jsi někoho, kdo by Tě spasil
Já chtěl někoho, kdo by nemohl být spasen

Žít ve stínu Ježíšově
Je tak těžké nést Tvůj kříž každý den
Bylo to pro Tebe lehké, Kriste?
Mě to zabíjí
Teď jsem na kolenou s důvodem k modlitbě

Říkáš mi, že Tě změnila zkušenost
Není těžké vidět odkud se dívám
Chtěla jsi pryč a jak bych Tě mohl vinit?
Když se nedívám, viníš Ty mne?

Žít ve stínu Ježíšově
Je tak těžké nést Tvůj kříž každý den
Bylo to pro Tebe lehké, Kriste?
Mě to zabíjí
Teď jsem na kolenou s důvodem k modlitbě

Zabředli jsme do nesmyslného klábosení
Tento druh hovoru by mohl pokračovat celé dny
Byla to záležitost našeho srdce
Nedělej žádné rozdíly na konci dne

Žít ve stínu dne
Je tak těžké nést Tvůj kříž každý den
Bylo to pro Tebe lehké, Kriste?
Mě to zabíjí
Teď jsem na kolenou s důvodem k modlitbě