UŽIVATEL
registrace
zapomenuté heslo
ANKETA
Čeho chcete více? Hudebních novinek
Videoklipů zdarma
Klubů
Akcí a párty
Hudebních skupin
celkem 4497 hlasů

Překlady písní

Pokud chceš znát překlad některé písničky od tvého oblíbeného zpěváka nebo skupiny, tak si projdi naši databázi překladů písniček. Překlady písní nejrůznějších hudebních skupin ti přináší hudební magazín HudebníStage.cz.

Chceš-li vědět o čem tvá hvězda hudebního nebe zpívá, stačí jediné, projdi si naši databázi hudebních skupin a najdi si k dané skupině i překlad. Budeš vědět o čem tvůj oblíbený interpret zpívá. Pokud chceš také znát místo kde by mohla tvá skupina hrát, najdi si hudební klub, nebo se rovnou podívej na přehled chystaných akcí a párty, nebo na kalendář koncertů a festivalů.

Nejprve vyberte písmeno, na které začíná jméno interpreta:
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   0-9

Náhodně vybrané překlady:

Překlad Edguy - Land of the miracle / Země zázraků

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Land of the miracle

Blinded by the fire
and the sorrow of the day,
I come knocking at your door
to dry the tears away.
The eventide is calling me
to take a look into your eyes.
Pull me on and make me mesmerized
Riding on the wings of light,
dreaming dreams and holding tight;
leaving all my sorrow far behind.
Your eyes are the gate

to the land of the miracle
where our love can make us fly, make us fly.
In the land of the miracle
we can find a reason why and how we can fly.

Open up the book of madness,
read the page of life!
Who's the one to tell you what to do
and how to rise?
And if the stars would fall one day
I`d climb up to the sky
to put them back for you to save your smile.

Take a look
into the book of fantasy and poetry
and you will see
What you can feel is everything
you need to heal your crying mind,
the soul behind and everything
that you may find inside your head...

A million years have passed away
to make us head for the decay
and to unlearn just
what we yearn for all day long
right to be strong and stick to our ideals,
are they for real
and do we just have lost the thread?

I believe in miracles
they happen every day.
In your arms a dream comes true for me...

(Isn't poetry one of the biggest gifts
to forget our daily life of sorrow?)

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Země zázraků

Oslepen ohněm
a trápením všedního dne
Přicházím, klepajíc na Tvé dveře,
abych usušil ty slzy
Večer mne volá,
abych pohlédl do Tvých očí
Přitáhni mě a fascinuj mne
Jízda na křídlech světla
Spřádání snů a pevné objetí
Zanechání mého smutku daleko za námi
Tvé oči jsou branou

do země zázraků
Kde nás naše láska může přimět létat, přimět létat
V zemi zázraků
můžeme najít příčinu proč a jak můžeme létat

Otevři knihu bláznovství,
přečti stránku života!
Kdo je tím jediným, aby Ti řekl, co dělat
a jak se zvednout?
A kdyby hvězdy jednoho dne spadly
Vystoupal bych na nebe,
abych je vrátil zpátky a zachránil tak Tvůj úsměv

Podívej se
do knihy fantazie a poezie
a uvidíš
Že můžeš cítit cokoliv,
co potřebuješ k uzdravení Tvé plačící mysli,
poté duše a čehokoliv,
co můžeš najít ve své hlavě...

Milion let uplynulo,
aby nás přimělo řítit se do úpadku
a zapomenutí právě toho,
po čem jsme toužili po celé dlouhé dny
Správné je být silný a lpět na našich ideálech
Jsou reálné?
A ztratili jsme právě souvislost?

Věřím v zázraky,
stávají se každý den.
Ve Tvých rukou se pro mne plní sen...

(Není poezie jedním z největších darů,
abychom zapomněli náš každodenní smutný život?)


Překlad Fergie - Big girls don´t cry / Velké holky nepláčou

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Big girls don´t cry

Da Da Da Da
The smell of your skin lingers on me now
You're probably on your flight
back to your home town
I need some shelter
of my own protection baby
To be with myself and center,
Clarity, peace, serenity

[CHORUS]
I hope you know, I hope you know
That this has nothing to do with you
It's personal, myself and I
We've got some straightenin' out to do
And I'm gonna miss you
like a child misses their blanket
But I've got to get a move on with my life
It's time to be a big girl now
And big girls don't cry
Don't cry
Don't cry
Don't cry

The path that I'm walking
I must go alone
I must take the baby steps
'til I'm full grown, full grown
Fairytales don't always have
a happy ending, do they?
And I foresee the dark ahead
if I stay

[CHORUS]

Like the little school mate
in the school yard
We'll play jacks and uno cards
I'll be your best friend
and you'll be my Valentine
Yes you can hold my hand if you want to
'Cause I want to hold yours too
We'll be playmates and lovers
and share our secret worlds
But it's time for me to go home
It's getting late, dark outside
I need to be with myself and center,
Clarity, peace, serenity

[CHORUS]

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Velké holky nepláčou


The smell of your skin lingers on me now
You're probably on your flight
back to your home town
I need some shelter
of my own protection baby
To be with myself and center,
Clarity, peace, serenity

[CHORUS]
I hope you know, I hope you know
That this has nothing to do with you
It's personal, myself and I
We've got some straightenin' out to do
And I'm gonna miss you
like a child misses their blanket
But I've got to get a move on with my life
It's time to be a big girl now
And big girls don't cry
Don't cry
Don't cry
Don't cry

The path that I'm walking
I must go alone
I must take the baby steps
'til I'm full grown, full grown
Fairytales don't always have
a happy ending, do they?
And I foresee the dark ahead
if I stay

[CHORUS]

Like the little school mate
in the school yard
We'll play jacks and uno cards
I'll be your best friend
and you'll be my Valentine
Yes you can hold my hand if you want to
'Cause I want to hold yours too
We'll be playmates and lovers
and share our secret worlds
But it's time for me to go home
It's getting late, dark outside
I need to be with myself and center,
Clarity, peace, serenity

[CHORUS]
Lyrics from http://www.pohodar.com VELKÉ HOLKY NEPLÁČOU
FERGIE
Da Da Da Da
Vůně Tvé kůže přetrvává na mě i teď
Ty jsi pravděpodobně na svém letu
zpět do Tvého rodného města
Potřebuji nějaký úkryt
na mou vlastní ochranu, miláčku
Abych byl sám se sebou a soustředil se,
Jasná hlava, klid, vyrovnanost

[REFRÉN]
Doufám, že víš, doufám, že víš
Že tohle nemá s Tebou nic společného
Je to osobní, mé nitro a já
Musíme si něco ujasnit
A mně se po Tobě stýská
jako se dítěti stýská po jeho peřince
Ale já se musím ve svém životě posunout dál
Je čas být teď velkou dívkou
A velké dívky nepláčou
Neplač
Neplač
Neplač

Cestou, kterou se ubírám
Musím jít sám
Musím učinit dětské kroky
Už jsem dospělý, dospělý
Pohádky nemají vždycky
veselý konec, že ano?
A já předvídám temnou budoucnost,
pokud zůstanu

[REFRÉN]

Jako malá spolužačka
na školním dvoře
Budeme hrát hry jacks a uno cards
Budu Tvůj nejlepší přítel
a Ty budeš můj Valentýn
Ano, můžeš mě držet za ruku, jestli chceš
Protože já chci držet Tvou také
Budeme přátelé a milenci
a budeme sdílet své tajné světy
Ale pro mě nastal čas jít domů
Připozdívá se, venku je tma
Potřebuju být sám se sebou a soustředit se
Jasná hlava, klid, vyrovnanost

[REFRÉN]