UŽIVATEL
registrace
zapomenuté heslo
ANKETA
Čeho chcete více? Hudebních novinek
Videoklipů zdarma
Klubů
Akcí a párty
Hudebních skupin
celkem 4583 hlasů

Překlady písní

Pokud chceš znát překlad některé písničky od tvého oblíbeného zpěváka nebo skupiny, tak si projdi naši databázi překladů písniček. Překlady písní nejrůznějších hudebních skupin ti přináší hudební magazín HudebníStage.cz.

Chceš-li vědět o čem tvá hvězda hudebního nebe zpívá, stačí jediné, projdi si naši databázi hudebních skupin a najdi si k dané skupině i překlad. Budeš vědět o čem tvůj oblíbený interpret zpívá. Pokud chceš také znát místo kde by mohla tvá skupina hrát, najdi si hudební klub, nebo se rovnou podívej na přehled chystaných akcí a párty, nebo na kalendář koncertů a festivalů.

Nejprve vyberte písmeno, na které začíná jméno interpreta:
 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z   0-9

Náhodně vybrané překlady:

Překlad Edguy - Land of the miracle / Země zázraků

rozbalit/sbalitPůvodní verze - Land of the miracle

Blinded by the fire
and the sorrow of the day,
I come knocking at your door
to dry the tears away.
The eventide is calling me
to take a look into your eyes.
Pull me on and make me mesmerized
Riding on the wings of light,
dreaming dreams and holding tight;
leaving all my sorrow far behind.
Your eyes are the gate

to the land of the miracle
where our love can make us fly, make us fly.
In the land of the miracle
we can find a reason why and how we can fly.

Open up the book of madness,
read the page of life!
Who's the one to tell you what to do
and how to rise?
And if the stars would fall one day
I`d climb up to the sky
to put them back for you to save your smile.

Take a look
into the book of fantasy and poetry
and you will see
What you can feel is everything
you need to heal your crying mind,
the soul behind and everything
that you may find inside your head...

A million years have passed away
to make us head for the decay
and to unlearn just
what we yearn for all day long
right to be strong and stick to our ideals,
are they for real
and do we just have lost the thread?

I believe in miracles
they happen every day.
In your arms a dream comes true for me...

(Isn't poetry one of the biggest gifts
to forget our daily life of sorrow?)

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Země zázraků

Oslepen ohněm
a trápením všedního dne
Přicházím, klepajíc na Tvé dveře,
abych usušil ty slzy
Večer mne volá,
abych pohlédl do Tvých očí
Přitáhni mě a fascinuj mne
Jízda na křídlech světla
Spřádání snů a pevné objetí
Zanechání mého smutku daleko za námi
Tvé oči jsou branou

do země zázraků
Kde nás naše láska může přimět létat, přimět létat
V zemi zázraků
můžeme najít příčinu proč a jak můžeme létat

Otevři knihu bláznovství,
přečti stránku života!
Kdo je tím jediným, aby Ti řekl, co dělat
a jak se zvednout?
A kdyby hvězdy jednoho dne spadly
Vystoupal bych na nebe,
abych je vrátil zpátky a zachránil tak Tvůj úsměv

Podívej se
do knihy fantazie a poezie
a uvidíš
Že můžeš cítit cokoliv,
co potřebuješ k uzdravení Tvé plačící mysli,
poté duše a čehokoliv,
co můžeš najít ve své hlavě...

Milion let uplynulo,
aby nás přimělo řítit se do úpadku
a zapomenutí právě toho,
po čem jsme toužili po celé dlouhé dny
Správné je být silný a lpět na našich ideálech
Jsou reálné?
A ztratili jsme právě souvislost?

Věřím v zázraky,
stávají se každý den.
Ve Tvých rukou se pro mne plní sen...

(Není poezie jedním z největších darů,
abychom zapomněli náš každodenní smutný život?)


Překlad Metallica - One / Jediný

rozbalit/sbalitPůvodní verze - One

I can't remember anything
Can't tell if this is true or dream
Deep down inside I feel to scream
This terrible silence stops me

Now that the war is through with me
I'm waking up, I cannot see
That theres not much left of me
Nothing is real but pain now

Hold my breath as I wish for death
Oh please god wake me

Back in the womb it's much to real
In pumps life that I must feel
But can't look forward to reveal
Look to the time when I live

Fed through the tube that sticks in me
Just like a war time novelty
Tied to machines that make me be
Cut this life off from me

Hold my breath as I wish for death
Oh please god wake me

Now the world is gone i'm just one
Oh god help me
Hold my breath as I wish for death
Oh please god help me

Darkness imprisoning me
All that I see
Absolute horror
I cannot live
I cannot die
Trapped in myself
Body my holding cell

Landmine has taken my sight
Taken my speech
Taken my hearing
Taken my arms
Taken my legs
Taken my soul
Left me with a life in hell

rozbalit/sbalitPřeložená verze - Jediný

Nemůžu si na nic vzpomenout
Nemůžu říct, jestli to je skutečnost či sen
Dole hluboko v sobě cítím křik
Tohle hrozné ticho mě doráží

Teď, když ten boj je tady ve mně
Vzbudím se, nevidím
Že tady pro mne mnoho nezbývá
Nic není reálné, ale teď to bolí

Zadrž můj dech, jak já chci zemřít
Oh, prosím, Bože, vzbuď mne

Zpátky v děloze, to je mnohem reálnější
V pumpujícím životě, který musím vnímat
Ale nemoci se podívat vpřed a poznat
Podívat se do času, v němž žiju

Pohlcen v trubce, která mě tísní
Jak novinka z válečného času
Připoutaný ke strojům, které mě nutí být
Odříznutý od tohoto života

Zadrž můj dech, jak já chci zemřít
Oh, prosím, Bože, vzbuď mne

Teď svět odešel a já jsem jediný
Oh Bože, pomoz mi
Zadrž můj dech, jak já chci zemřít
Oh, prosím, Bože, pomoz mi

Temnota mě vězní
Všechno co vidím
Absolutní horor
Nemůžu žít
Nemůžu zemřít
Uvězněný sám v sobě
Tělo je mou celou

Pozemní mina mi vzala zrak
Vzala mi řeč
Vzala mi sluch
Vzala mi ruce
Vzala mi nohy
Vzala mi duši
Odnes mě s životem do pekel